Nästa artikel

Nu lanseras delakänslan-podden om psykisk ohälsa med fokus på barn och unga. Förhoppningen är att podcasten ska skapa en större förståelse för psykisk ohälsa och bygga broar mellan olika aktörer som verkar inom området.

Anhöriga, personer med egna erfarenheter, behandlare/terapeuter, forskare, politiker – och många fler. I delakänslan-podden kommer personer med skilda erfarenheter inom området psykisk ohälsa att intervjuas. Tanken är att så många olika perspektiv som möjligt ska belysas.

På ett rullande schema kommer tre avsnitt med intervjuer följt av en fjärde diskussions-podd där en expertpanel medverkar. Vid sidan av att motverka fördomar och tabun om psykisk ohälsa är tanken också att öka samverkan mellan olika aktörer som på något sätt jobbar med, eller berörs av, barn och ungas psykiska ohälsa.

Podcasten är en spinoff på ett samarbete mellan Magelungen, ett idéburet företag som utbildar inom socialt arbete, behandling och skola, och Berghs School of Communication där man uppmanade barn och unga att dela med sig av sina känslor. Resultatet kan man ta del av på magelungen.com/delakanslan och #delakänslan i sociala medier.

Kategorier: 
Aktiviteter
Annons