Nästa artikel

Premium Ett barn som har svårt att kontrollera sina impulser och som lätt blir utåtagerande väcker ofta ilska hos vuxna och rädsla hos jämnåriga, dessutom är det jobbigt för personen själv. Psykoterapeuten Gunilla Dobrin har utvecklat en metod för att lära barn och ungdomar att bättre hantera aggressioner och ilska.

Niklas går i klass åtta på högstadiet och har ofta svårt att kontrollera sina impulser i skolan. På lektionerna avbryter han läraren och sitter sällan helt stilla. På rasterna blir han ofta arg och utåtagerande; kompisarna retas enbart för att de vet att de kan trigga igång ett aggressivt beteende hos honom. ”Niklas” är visserligen en fiktiv person. Däremot har psykoterapeuten Gunilla Dobrin stött på många snarlika berättelser inom ramarna för sitt företag Repulse. Hon ha

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons