Nästa artikel

  • "Jag ville gå till grunden med hur barnen själva upplever sin funktionsnedsättning och förstå deras perspektiv", säger forskaren och psykologen Noam Ringer.

Premium En biologisk brist, en del av personligheten eller ett resultat av de fysiska omständigheterna. I en färsk avhandling från Stockholms universitet har undersökts hur barn och ungdomar med adhd uppfattar och hanterar sina symptom i vardagen. ”Med mer kunskap och förståelse kan vi bli bättre på att hjälpa barnen”, säger forskaren och psykologen Noam Ringer i en intervju med Special Nest.

Noam Ringers avhandling består bland annat av en kvalitativ intervjustudie med fjorton barn och ungdomar som har adhd. Avsikten var att undersöka hur de upplever och hanterar vanliga symptom såsom koncentrations- och uppmärksamhetssvårigheter, rastlöshet och impulsivitet. Att Noam Ringer valde att fokusera på detta är ingen slump. Innan hon blev forskare på institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet har hon under lång tid jobbat som psykolog inom skolan, habil

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons