Nästa artikel

I veckan, 12-13 oktober, äger Autism- och Aspergerförbundets rikskonferens 2016 rum i Folkets hus i centrala Göteborg. Fokus ligger på verktyg för att undvika tvingande och begränsande åtgärder i verksamheter som möter autism.

På konferensen medverkar bland andra Elisabeth Råberg, som driver korttids- och daglig verksamhet och har två söner med autism, Erik Blennberger, professor vid Ersta Sköndal högskola och ledamot i Socialstyrelsens etiska råd, Kaisu Kull från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, och Bo Hejlskov Elvén, psykolog, författare, föreläsare och handledare.

Heljskov Elvén kommer att prata om hur lågaffektiv teori och metod i skola, omsorg och psykiatri hjälper oss bort från tvingande och begränsande åtgärder. 

Annat som kommer att tas upp på konferensen är bland annat möjliggörande av kommunikation, vilka etiska värden och normer som är viktiga i LSS-verksamheter samt förväntningar och krav från omgivningen på personer med ast.

Kategorier: 
Aktiviteter
Annons