Nästa artikel

Under två dagar i höstas, 12 och 13 oktober, arrangerade Autism- och aspergerförbundet konferensen ”Lyfta upp eller trycka ned?” på Folkets hus i Göteborg. Nu finns fem av föreläsningarna som hölls under konferensdagarna att ta del av på UR Play.

Konferensens fokus var att lyfta fram verktyg för hur man kan undvika tvingande och begränsande åtgärder i verksamheter som möter autism.

Föreläsningar som nu finns tillgängliga på UR Play är ”Utmanande beteenden och verksamheter” med Petra Björne, forsknings- och utvecklingskoordinator i Malmö stad, ”Omsorg utan våld” med Elisabeth Råberg, autismkonsult, handledare och mamma till två söner med autism, och  ”Etik och bemötande” med Erik Blennberger, professor vid Ersta Sköndal högskola och ledamot i Socialstyrelsens etiska råd.

Dessutom föreläsningen ”Lågaffektiv teori och metod” med Bo Hejlskov Elvén, psykolog, författare, föreläsare och handledare, och ”Trygghet utan tvång” med Kaisu Kull från IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Kategorier: 
Aktiviteter
Annons