Nästa artikel

  • Övre raden från vänster: Yolanda Christoffersson, Maria Lohe, Lise Arnstberg. Nedre raden från vänster: Carolina Alexandrou, Charlie Hansson Sillén, Freyja Warden.

  • Svenny Kopp är en av de ledande forskarna om adhd och autism hos flickor och kvinnor.

Premium Flickor med adhd och autism har hamnat i skymundan av pojkarna med dessa diagnoser. Nu ska projektet "Lyssna på oss" bidra till förändring och synliggöra kvinnor med npf. Svenny Kopp, pionjär inom forskningen om adhd och autism hos flickor, säger att kunskapsläget om flickor med npf har förbättrats – men att mycket finns kvar att göra.

I en lokal på Södermalm i Stockholm håller den ideella föreningen Demokratipiloterna till och här driver de mötesplatsen Dynamo, centrum för ett fyrtiotal föreningar. Hit kan ungdomar och unga vuxna med psykisk ohälsa komma för att exempelvis fika och delta i kulturella aktiviteter. Här finns också det nya projektet för kvinnor med adhd och autism. – Vi startade projektet utifrån frustration. Många tjejer med adhd och autism som arbetstränar här berättar att de har fått diag

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons