Nästa artikel

De senaste åren har skolan blivit bättre på att upptäcka flickor med diagnosen adhd, visar ny forskning. Utvecklingen när det gäller flickor med autismspektrumtillstånd ser däremot inte lika positiv ut.

För sex år sedan visade Svenny Kopp, medicine doktor och specialist i barn- och ungdomspsykiatri, i sin avhandling att sjukvården ofta misslyckades med att sätta rätt diagnos på flickor med adhd och autism. Det här resulterade i att de drabbade flickorna fick vänta länge på behandling och insatser, vilket ofta fick konsekvenser som mobbning och problem med studierna.

Nu kan Svenny Kopp konstatera att utvecklingen har gått framåt sedan avhandlingen publicerads 2010.

– Det har kommit mycket ny forskning om adhd hos flickor och i dag upptäcks många fler. På en del håll har lärarna blivit duktiga på att fånga upp flickors signaler. Det kan annars vara svårt eftersom flickors problem inte är lika synliga i skolan. De är mer utåtagerande i hemmet, säger hon till tidningen Specialpedagogik.

Svenny Kopp anser däremot att det inte har gått framåt lika mycket när det gäller flickor med autismdiagnos.

    – Det finns fortfarande väldigt lite forskning om flickor och autism och det finns en stor osäkerhet kring när diagnosen ska sättas på flickor.

    Kategorier: 
    Forskning
    Annons