Nästa artikel

Premium Ju fler psykiatriska diagnoser du har, desto större är risken att du begår brott som ung. Vid första anblick verkar siffrorna alarmerande – att var femte ung person med adhd blir dömd för brott – men forskare varnar för att dra förhastade slutsatser om unga med npf. ”Psykiatriska diagnoser ska absolut inte ses som någon form av orsaksfaktor. Det är bara en riskfaktor”, säger forskaren och kriminologen Rebecca Siponen till Special Nest.

Att vuxna med adhd tenderar att begå mer brott är ett faktum som har studerats noga de senaste decennierna, likaså att vissa personlighetsdrag (såsom aggressivitet och impulsivitet) verkar bädda för brottslighet. Däremot är det skralare med forskning som belyser kopplingen mellan adhd, autism och risken att begå brott i yngre dagar. I en ny avhandling vid Örebro universitet har kriminologen Rebecca Siponen tittat närmare på unga i åldern 15 till 20 år, som har fått en neuropsykiat

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons