Nästa artikel

Granskningsnämnden för radio och tv har idag beslutat att fria inslaget Svenska fall för FBI som visades på tv4 i juni, där ett uttalande om autism väckte starka reaktioner hos tv-publiken.

Den misstänkte mördaren i programmet var en person med diagnoserna Aspergers syndrom och schizofreni enligt mordutredaren och profileraren. I inslaget intervjuas en forskningschef vid en rättspsykiatrisk regionklinik.

Under intervjun sades bland annat att ”Det inte är omöjligt att tänka sig att man under inflytande av den här typen av störning eller sjukdom kan begå den här typen av brott.”

Inslaget blev anmält till Granskningsnämden. Nämnden konstaterar i sin bedömning att uttalandena gjordes av en tillfälligt medverkande expert och att inslaget inte strider mot kravet på saklighet. Nämnden anser också att det framkom i inslaget att uttalanden som gjorts inte hänvisade till personer med autismspektrumtillstånd generellt.

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons