Nästa artikel

Barn till kvinnor som mördats löper ökad risk än andra för psykisk ohälsa, självskadebeteende, kriminalitet och missbruk enligt ny studie.

– Barn som upplevt förlusten av sin mor innan 18 års ålder har sämre prognos än andra barn i form av psykisk störning inklusive missbruk, säger Henrik Landström Lysell, doktorand vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet i ett pressmeddelande.

Han är en av författarna till en studie där forskare studerat barn i familjer där deras mamma dödats av sin partner. I studien ingick 261 förövare och 494 barn. Forskarna fann att psykisk störning och tidigare våldsbrott var vanligare bland dessa förövare än bland övriga befolkningen. Bland barnen var det vanligare med senare psykisk sjukdom, missbruk, kriminalitet och självskador.

Forskarnas slutsats är att riskfaktorer för dödligt partnervåld bland annat består av psykisk störning och tidigare våldsbrott. De barn som är över 18 när deras mor mördas, har ökad risk för att begå våldsbrott och ökad risk för tidig död, inklusive död genom självmord. Även självskador och våldsbrott är vanligare bland dessa barn.

Oavsett ålder bör barnens psykosociala behov prioriteras av hälso-och sjukvården och social myndigheter, menar forskarna.

Studien har finansierats av Brottsoffermyndigheten och Kriminalvården i Sverige.

Annons