Nästa artikel

  • Omslaget till boken.

  • Barnläkaren Ihsan Sarman är medförfattare till den nya boken om medfödda alkoholskador.

  • "Det är viktigt att diskutera de problem som kan uppstå på grund av alkoholexponering under graviditeten", säger psykologiforskaren Jenny Rangmar.

Premium Alkoholexponering under fosterstadiet kan påverka barnets inlärning, beteende, minne och fysiska utveckling – vilket även kan få följdverkningar in i vuxenlivet. Trots det är kunskapen om medfödda alkoholskador låg inom svensk vård. Det menar psykologiforskaren Jenny Rangmar och barnläkaren Ihsan Sarman som är aktuella med en ny bok i ämnet.

Alkoholintag under graviditeten kan leda till att barnet senare diagnostiseras med fetalt alkoholsyndrom (FAS) vilket är en del av det medicinska paraplybegreppet fetala alkoholspektrumstörningar, FASD. FAS innebär i korthet att barnet får en hjärnskada, utvecklar specifika ansiktsdrag och påverkas kognitivt och beteendemässigt, exempelvis med adhd-liknande symtom såsom hyperaktivitet och koncentrationssvårigheter. Psykologiforskaren Jenny Rangmar har nu tillsammans med barnläkaren Ihs

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons