Nästa artikel

  • Eftersom kraven har höjts på pedagogerna i skolan har det blivit allt viktigare med handledning av skolpersonal.

Premium Kollegialt lärande, gemensam reflektion och stärkt yrkesroll. Det är några saker som kan åstadkommas vid handledning av skolans personal, antingen individuellt eller i grupp. Special Nest intervjuar en extern handledare som berättar om fördelarna och utmaningarna med konceptet.

Special Nest får ofta frågor på hur man kan klara arbetet med npf-elever i skolan. Många skolor erbjuder handledning enskilt eller i grupp till sin personal, antingen av externa handledare eller elevhälsan. Målet är att personalen ska bli bättre på att använda sig sina kunskaper och erfarenheter i den praktiska verksamheten. Sara Köhlin bedriver handledning i egen regi. – Jag har genomgått en handledarutbildning på en högskola som varvar praktik och teori. Utbildningen har sin gr

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons