Nästa artikel

En ny studie som publicerats i Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics visar att den relativt sällsynta talsvårigheten verbal apraxi drabbar nästan 65 procent av barn med autism.

Verbal apraxi har sin orsak i hjärnan. Barn med verbal apraxi har svårt att samordna tunga, läppar, mun och käke för att producera talljud.

I studien undersökte forskarna 30 barn mellan 15 månader och 5 år. Resultaten visade att 63,6 procent av barnen som ursprungligen diagnostiserats med autism också hade verbal apraxi. 36,8 procent av barnen som ursprungligen hade verbal apraxi hade också autism. Upptäckten i sig är inte revolutionerande eftersom utvecklingsexperter länge har noterat att autism och verbal apraxi kan förekomma hos ett och samma barn. Det intressanta är att studien kan visa på hur ofta överlappningen förekommer.

Forskarna menar att upptäckten är viktig för att sätta in rätt insatser. Vilken teknik som ska användas skiljer sig beroende på diagnosen. Därför påtalar forskarna vikten av att fortsätta screena barn med talsvårigheter som från början bara fått den ena av diagnoserna.

Annons