Nästa artikel

Biomarkörer i saliv kan vara relevanta för att avgöra om en person har autism eller inte.

Att tidigt kunna ställa rätt diagnos kan underlätta för patienter att snabbt få behandling. En ny metod för att lättare ställa diagnos är att använda sig av biomarkörer (biologiska företeelser) som avslöjar sjukdomstillståndet.

Nu tror Amerikanska forskare vid universitet i Cincinnati och Minnesota att de har funnit tio stycken biomarkörer i saliv som kan indikera autismspektrumtillstånd.

I en nyligen publicerad artikel i den vetenskapliga tidskriften Future Science rapporteras den nya upptäckten efter att man analyserat nivåerna av tio biomarkörer i saliv hos tolv stycken vuxna neurotypiska personer.

Forskare har sedan tidigare hittat ungefär 70 biomarkörer som visat sig vara relevanta för autismspektrumdiagnoser och för tillfället söker forskarna svaret på vilka kombinationer som bäst kan diagnostisera och avgöra graden av tillståndet.

Forskarna är även nyfikna på om biomarkörerna kan bedöma ärftligheten för att i framtiden tidigare kunna upptäcka och behandla.

Att kunna upptäcka biomarkörer i salivet skulle underlätta för patienterna eftersom undersökningarna lättare kan göras och orsaker mindre stress än blod- och urinprov.

Annons