Nästa artikel

  • "Dyspraxi innebär att man har svårt att koordinera talrörelsen så att uttalet av ett ord blir olika från gång till gång", säger logopeden Marie Niska Thörnvik.

  • Marie Niska Thörnvik är logoped på Hällsboskolan, en statlig specialskola inriktad mot språkstörning.

Premium Trots att läpparna och tungan fungerar som de ska är det svårt att koordinera rörelserna. Konsekvensen blir att orden uttalas rätt ibland och fel ibland. Tillståndet kan vara frustrerande för den som bär på det, men både hjälpmedel och träning kan underlätta. Special Nest berättar om diagnosen dyspraxi.

Det finns många olika tillstånd och diagnoser som gör det svårare att kommunicera. Dyspraxi är ett av dessa. Den påverkar inte förmågan att förstå vad ord betyder. I stället blir det svårare att uttala rätt. Det övergripande problemet för personer med diagnosen dyspraxi är att koordinera sina muskelrörelser, trots att det inte är något fel på själva musklerna. Dyspraxi kan påverka flera delar av kroppen, för vissa innebär det krångel att att knäppa knappar, dra upp drag

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons