Nästa artikel

  • "Jag vill att boken ska ge läsaren en aha-upplevelse om att 2E-elever existerar och varför det är viktigt att vi pratar om dem", säger Pia Rehn Bergander.

  • Specialpedagogen Pia Rehn Bergander har skrivit en bok om dubbelt exceptionella elever, som också kallas 2E.

Premium De har ovanliga styrkor tack vare sin höga intelligens, men kan inte alltid få utlopp för sin kapacitet på grund av en funktionsnedsättning som adhd eller autism. Så kan man beskriva barn och ungdomar som är dubbelt exceptionella, vilket kallas 2E. Specialpedagogen Pia Rehn Bergander är aktuell med en bok som ska bidra till ökad medvetenhet om och bättre hjälp för elever med särskild begåvning och npf. Special Nest har intervjuat henne.

Vi kan kalla henne för Ida. Hon är 13 år och går i årskurs sju, men har redan läst och fullbordat gymnasiekurser i engelska. Hon deltar på en engelsklektion i veckan, i övrigt har hon knappt någon skolnärvaro alls sedan ett år tillbaka. Att hon slutade gå dit berodde dels på hennes känslighet för sinnesintryck och att det var för mycket folk i ständig rörelse, dels på att hon blev omotiverad när skoluppgifterna var så pass enkla. Hemma ägnar hon merparten av sin vakna tid

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons