Nästa artikel

  • Timmy Burchard är ansvarig för Mensas Gifted Children Program, och till vardags är han högstadielärare i Mölndal med fokus på att handleda särskilt begåvade elever.

Premium Fem procent av alla elever räknas som särskilt begåvade, men att vara intelligent och att lyckas i skolan är dessvärre inte synonymt. Ett rejält kunskapslyft kan leda till att fler unga begåvningar upptäcks. Risken är annars att de halkar utanför i skolan, den sociala gemenskapen och ibland även samhället, berättar Timmy Burchard, högstadielärare och ansvarig för Mensas ideella informationssatsning Gifted Children Program (GCP).

Det kan verka förmätet att utse sig själv (eller sitt barn) till smartast i klassen och därför kräva specialbehandling i skolan. Men konsekvenserna kan bli illa om det begåvade barnet tvingas till nio obligatoriska skolår av uttråkning och utanförskap. – Folk hamnar lätt på tårna när man pratar intelligens. Det ska inte behöva vara så mycket prestige – vi kan ju prata om att personer är begåvade inom idrott och instrument, eller att personer är olika långa och korta, det

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons