Nästa artikel

  • "Att få veta att 'felet' faktiskt stavas begåvning kan vända livet. Men det tar ofta lång tid för särbegåvade elever att acceptera. De känner sig sällan begåvade, utan bara annorlunda. Att förstå vad den här ”annorlundaheten” består av rent kognitivt, kan förändra livet", säger Mona Liljedahl.

Premium De känner sig annorlunda, är understimulerade i skolan och mår ofta dåligt. Special Nest intervjuar specialpedagogen Mona Liljedahl som arbetar med särbegåvade elever och som är mamma till ett särbegåvat barn.

Mona Liljedahl arbetar som specialpedagog i Stockholm med all slags problematik, inte bara med särskild begåvning. – Allt som har med hjärnans funktion att göra intresserar mig. Exempelvis tycker jag att diagnoser lär oss mycket om inlärning. Elever med svårigheter lär oss att vara goda pedagoger, säger hon. Mona Liljedahl berättar att hon har arbetat med särskilt begåvade elever hela tiden utan att veta om det, precis som alla andra lärare. – Själv började jag dock inte arbet

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons