Nästa artikel

  • "Mitt budskap är att även särskilt begåvade har rätt att få en undervisning som är stimulerande och som ligger på deras intellektuella nivå", säger Mona Liljedahl.

  • Omslaget till Mona Liljedahls bok om hur skolan kan stötta elever som är särskilt begåvade.

Premium Långt ifrån alla särskilt begåvade barn är högpresterande i skolan, vilket ofta beror på att de går under radarn och är understimulerade. Gymnasieläraren Mona Liljedahl är aktuell med en bok om hur skolan kan upptäcka, stötta och inspirera dessa ofta bortglömda elever. ”Högbegåvning verkar väcka anstöt hos vissa lärare”, säger hon.

Många tror att särskilt begåvade elever alltid trivs och har det enkelt för sig i skolan, men det stämmer tyvärr inte. Om de inte uppmärksammas och ges rätt stimulans kan de i stället bli alltmer frånvarande, halka efter i undervisningen och även misslyckas med att nå kunskapsmålen – trots hög intellektuella kapacitet. Gymnasieläraren Mona Liljedahl vill med sin nya bok Pedagogiskt ABC för särskilt begåvade elever visa hur skolor – från läraren i klassrummet till rekt

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons