Nästa artikel

  • "Det är viktigt att förstå att språkstörning ofta inte syns och märks i vardagspratet utan snarare i de mer skolspråkliga uppgifterna", säger logopeden Anna Eva Hallin.

  • Genrebild. Pojken på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

Premium Många elever med språkstörning halkar efter i undervisningen och missar att nå kunskapsmålen i dagens språkfokuserade skola – inte minst för att dessa elever tenderar att gå under radarn. För Special Nest berättar forskaren och logopeden Anna Eva Hallin om hur lärare kan upptäcka och hjälpa elever med språkstörning.

I en statlig utredning från 2016 uppgav rektorer att försvinnande få elever med grav språkstörning – enbart 9 procent – helt och hållet klarar de kunskapskrav som lägst ska uppnås i grundskolan, och för gymnasieskolan var motsvarande siffra 19 procent. I själva verket är situationen sannolikt ännu värre, eftersom gruppen elever med språkliga svårigheter (inte bara grava sådana) är avsevärt större än den som inkluderades i utredningen – uppskattningsvis 7-8 procent av

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons