Nästa artikel

De senaste åren har antalet vuxna med diagnoser – och psykisk ohälsa rent generellt – ökat i samhället. Men det finns även många som lyckas vända en utveckling av psykisk ohälsa, och sättet för att uppnå en bättre tillvaro ser ofta olika ut för olika personer. Här är några tidigare Special Nest-texter som visar på olika vägar mot ett bättre psykiskt mående.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Fem Special Nest-artiklar om vägen tillbaka efter psykisk ohälsa:

"Med fokus på återhämtning": En text om det återhämtningsinriktade förhållningssättet, en metod som blir allt vanligare i svensk psykiatri och som fokuserar på personlig återhämtning vid psykisk ohälsa. 

"Fontänhuset vill bryta den sociala isoleringen": Här är ett reportage om Fontänhuset, en verksamhet som använder arbetsinriktad rehabilitering för att hjälpa vuxna som är drabbade av psykisk ohälsa.

"Vill visa vägen till återhämtning för den som mår dåligt": En text om Återhämtningsguiden, ett material som ska vägleda personer som har mått dåligt, deras nära anhöriga samt yrkesverksamma.

"Träningen tog Johan ur psykisk ohälsa": Johan Norén berättar här om hur träning och motion blev vändpunkten efter att han hade drabbats av depression och utmattningssyndrom. 

“Att få vara öppet autistisk kan vara ett värdefullt verktyg”: Detta är en intervju med författaren Nathalie Ruejas Jonson som diagnostiserades med autism efter en längre period av psykisk ohälsa. 

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons