Nästa artikel

"10 procent av befolkningen bedöms ha funktionsnedsättningar av mer eller mindre genomgripande omfattning, vilket är ett folkhälsoproblem som måste förebyggas så att psykiatrin inte blir vardag i framtiden", säger Harald Sturm på Utvecklingspsykiatriska enheten i Farsta som vänder sig till barn under 4 år med utvecklingsproblem. Men vad är det för mening med att få en diagnos? Vad har du rätt till för hjälp om du inte lever upp till alla kriterier? Var kan man vända sig för att få stöd och hjälp? Special Nest bjuder på tre artiklar som handlar om diagnostisering av npf.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Tre Special Nest-artiklar om diagnostisering: 

"Mitt barn har fått en diagnos – vad gör jag?": Här skriver Special Nest om de hjälp- och stödinsatser som finns efter att ens barn har blivit diagnostiserat med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

"Vad är nyttan med en diagnos?": Överläkaren Kerstin Arnsvik Malmberg intervjuas om varför det är viktigt att få en diagnos på pappret och vilken hjälp man kan få om man inte uppfyller alla kriterier. 

"Vi sitter på en tickande bomb": Harald Sturm, verksam på på Utvecklingspsykiatriska enheten i Farsta, berättar om varför en tidig upptäckt av funktionsnedsättningar förebygger psykisk ohälsa.

Kategorier: 
Skola
Annons