David Thunander

Skola
Att samarbetet mellan pedagoger och föräldrar fungerar är viktigt för alla barn i skolan, och extra viktigt är det om barnet har NPF, menar Gunilla...
Skola
Många problemskapande situationer i förskolan har sin grund i miljön. När det blir rörigt finns det en risk att vi individualiserar problemen och...
Annons
Landsting
”10 procent av befolkningen bedöms ha funktionsnedsättningar av mer eller mindre genomgripande omfattning. Det är ett folkhälsoproblem som kan och...