Nästa artikel

  • "Jag mår bättre nu i hemmiljön, men känner panik inför att ta mig in i arbetslivet igen, är lättstressad och har svårt att koncentrera mig" säger Catrin Söderlund som utsattes för mobbning på jobbet.

Premium Personer med npf löper större risk än andra att drabbas av kränkande särbehandling på jobbet. Catrin Söderlund började på ett nytt arbete, men det blev inte som hon hade tänkt sig. Efter tre år slutade hon på grund av en ohållbar jobbsituation präglad av mobbning.

Kränkande särbehandling är handlingar som den drabbade upplever som kränkande och som leder till psykisk ohälsa och/eller att den drabbade utesluts ur arbetsgemenskapen. Enligt Arbetsmiljöverket inkommer runt 800–1200 fall varje år som handlar om arbetsskador orsakade av kränkande särbehandling, det vill säga mobbning, kränkning, trakasseri och/eller utfrysning. 80 procent av de drabbade är kvinnor. En av dem är arbetsterapeuten Catrin Söderlund. Hon fick 2011 jobb som rådgivare

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons