Nästa artikel

  • Genrebild. Barnet på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

  • Skolforskaren Martin Karlberg är projektledare för en stor studie för bättre studiero och ökad trygghet i skolorna.

Premium En forskargrupp vid Uppsala universitet rekryterar just nu hundratals svenska grund- och gymnasieskolor för att undersöka effekterna av IBIS, en väldokumenterad metod för att skapa en trygg skolmiljö och minska förekomsten av beteendeproblem. Special Nest har intervjuat Martin Karlberg, projektledare för den unika studien.

Martin Karlberg, skolforskare och universitetslektor vid Uppsala universitet, ska nu ihop med sina kollegor genomföra en av de största svenska studierna hittills av ett program vars syfte är att förebygga beteendeproblem och skapa trygghet och studiero i skolan. Programmet går under namnet IBIS, vilket står för Inkluderande Beteendestöd i Skolan. Det bygger på en amerikansk metod som utvecklades av forskare för cirka 25 år sedan och som idag används på över 30 000 skolor i USA. Me

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons