Nästa artikel

Barn som är diagnostiserade med adhd kan vara mer känsliga för motgångar än barn utan diagnosen, enligt ny forskning.

Bakgrunden till studien var att forskarna ville ta reda på om barn med adhd är mer känsliga för motgångar än barn utan diagnos. Det var totalt 210 barn, varav 145 hade diagnosen adhd, från Japan och Nya Zeeland som deltog i undersökningen. De fick välja mellan att spela två utseende- och innehållsmässigt likadana spel som presenterades samtidigt på en datorskärm. De kunde byta mellan spelen så ofta de ville, och var alltså inte bundna till att välja endast ett spel.

Spelen handlade om att matcha fyra glada respektive ledsna ansiktsuttryck genom att trycka på rätt knappar. Fyra rätt resulterade i en vinst; fyra fel resulterade i en förlust. Allt däremellan ledde till ett neutralt resultat. Det ena spelet var dock utformat på ett sådant sätt att användaren löpte fyra gånger högre risk att förlora, och på så sätt i högre utsträckning bli ”bestraffad”. Bestraffningen innebar användaren förlorade ett antal poäng och att datorn spelade upp ett ”skrattande ljud”.

Efter de första hundra spelförsöken visade sig ingen skillnad mellan barnen som hade respektive inte hade diagnosen adhd. Men sedan började forskarna skönja ett mönster. Barnen med adhd visade större benägenhet att undvika det spel där risken var högre att de skulle förlora, medan barnen utan diagnosen verkade mindre distraherade av ”bestraffningen” och fortsatte fokusera på att vinna. Forskarna menar att detta beteende hos barnen med adhd kan innebära att de missar viktiga möjligheter till utveckling, eftersom de tycks undvika situationer där de kan stöta på motgångar.

– Vi såg att barnen med adhd upplevde poängförlusten och skrattet från datorn svårare än barnen utan diagnosen, säger Gail Tripp, en av forskarna bakom studien som har publicerats i Journal of Child Psychology and Psychiatry, och tillägger:

– Om ett barn med adhd är tveksam till att göra en uppgift, eller om barnet ger upp väldigt snabbt, kan det vara viktigt för läraren eller föräldern att se till att uppgiften har en balans mellan belöning och bestraffning.

Kategorier: 
Forskning
Annons