Nästa artikel

  • "Det är ofta kamratproblem och svårigheter att klara av skolan som har gjort att barnen med npf har vänt sig till spelen", säger forskaren Lisa Thorell.

  • Lisa Thorell är npf-forskare vid Karolinska instiutet i Stockholm.

Premium Dataspel är en populär fritidssysselsättning för många, men somliga får en destruktiv relation till spelandet. Vart tredje barn med adhd uppvisar symtom på dataspelsmissbruk – vilket numera är en formell diagnos. Det framgår av en färsk studie från Karolinska Institutet. ”I spelen går det snabbt och händer mycket och barn med adhd reagerar starkare på ständiga kickar, vilket gör det enklare att bli fast”, säger forskaren Lisa Thorell till Special Nest.

Den internationella dataspelbranschen – spel via dator, mobil eller konsol – har blivit en global jätteindustri som numera omsätter omkring 160 miljarder amerikanska dollar och som bärs upp av omkring 2,8 miljarder aktiva spelare världen över. Det är alltså 2 800 000 000 människor, en siffra som väntas växa under de närmaste åren. Att datorspelande är populärt är inte så särskilt konstigt. Det anses ha ett högt underhållningsvärde och kan även bidra till att ge spelar

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons