Nästa artikel

Svenska forskare har undersökt kopplingen mellan luftföroreningar och psykisk ohälsa och sett att det finns ett samband.

Barn och ungdomar som bor i områden med högre koncentrationer av luftföroreningar löper högre risk att medicineras för psykiatriska diagnoser, enligt forskare vid Umeå universitet. Det skriver Dagens medicin.

Studien undersökte kopplingen mellan uttaget av läkemedel för psykiatriska diagnoser och luftföroreningsnivån. Risken att ha minst ett läkemedelsuttag ökade med nio procent per 10 mikrogram per kubikmeter högre halt av kvävedioxid i luften för dessa personer.

Studien publicerades i tidskriften BMJ Open.

Annons