Nästa artikel

En förändring av hur personer med autism upplever beröring skulle kunna påverka även andra typiska beteenden, som bristande sociala färdigheter och ångestproblematik. Det visar en ny studie från Harvard Medical School.

Personer med autism upplever ofta beröring annorlunda och kan tycka att det känns obehagligt. Nu fokuserar en ny studie just på hur huden spelar in vid autism, skriver tidningen Science News. För att ta reda på hur stor betydelse uppfattningen av beröring har använde forskarna möss som bar på avvikelser i gener kopplade till autism. Hudens nervceller hos dessa möss är avvikande, vilket gör att de uppfattar beröring annorlunda, skriver forskarna i tidskriften Cell.

Forskarna menar att problematiken kring beröring kan påverka hjärnans utveckling på ett sätt som leder till bristande sociala färdigheter och ångestproblematik senare i livet. Studiens medförfattare David Ginty, professor i neurobiologi vid Harvard Medical School, väcker idén om att en förändring kring upplevelsen av beröring skulle kunna påverka även andra beteenden som är typiska för personer med autism. Forskarna poängterar dock att det är svårt att jämföra mössens beteenden med symptom hos människor med autism, men att resultatet ändå är intressant och tankeväckande.

Annons