Nästa artikel

Premium Att som lärare ge beröm eller uppmuntran genom att säga ”bra jobbat!” eller "fortsätt kämpa" hjälper inte elever att motiveras, utvecklas och lära sig. Detta menar specialpedagogen och läraren Helena Wallberg som är aktuell med boken "Återkoppling – stöd, stimulans och lust att lära". ”Genom att istället vara specifik och ställa frågor kan läraren öka elevernas motivation och delaktighet", säger hon i en intervju med Special Nest.

När man tänker på återkoppling så kanske man som lärare i första hand associerar till något man ger elever för att de ska uppmärksammas eller utvecklas kring ett ämne eller en uppgift. För specialpedagogen och läraren Helena Wallberg, som är aktuell med boken Återkoppling – stöd, stimulans och lust att lära, innebär återkoppling mycket mer. – Återkoppling kan ske både verbalt och icke verbalt och är något som kan användas av lärare till elever, elever till lärare me

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons