Nästa artikel

Många lärare upplever bedömning och betygsättning som ett hinder i en inkluderande undervisning. Det här tar specialpedagogen Helena Wallberg upp i sin nya bok ”Att sätta betyg” (Gothia Fortbildning) som kommer ut i december.

Hur gör man för att se till alla elevers olika behov och samtidigt planera en undervisning som gäller för alla? Många lärare upplever det här som en utmaning – och att betygsättningen kan försvåra den inkluderande ambitionen.

Men gymnasieläraren och specialpedagogen Helena Wallberg ser många lösningar på problemet och dessa tar hon upp i boken ”Att sätta betyg”. Läsaren får ta del av idéer, handfasta råd och konkreta tips på hur man som lärare kan gå tillväga.

Hon tar bland annat upp den egna metoden PLUMS (Planering, Uppmärksamhet, Mönster, Språk) som går ut på att planera för kognitiva förmågor som elever behöver utveckla eller kompensera för. Genom att göra det är förhoppningen att rasera hinder i undervisningen.

– Det har smugit sig in en olycklig kultur i bedömning och betygssättning som många tror är det rätta men som i själva verket försvårar för både lärare och elever. I denna kultur är det ett evigt testande för att se om eleverna klarar kunskapskraven. Jag är orolig för att det leder till att eleverna lär sig mindre och att de lär sig för stunden, säger Helena Wallberg i ett pressmeddelande. 

Kategorier: 
Skola
Annons