Nästa artikel

  • ”Jag hoppas att jag med boken kan förmedla glädjen som undervisning kan ha", säger Helena Wallberg som skriver och föreläser om lektionsdesign.

Premium Hur kan lärare organisera lektionerna på ett bättre sätt när elevernas behov och förutsättningar ofta skiljer sig åt? Svaret: genom lektionsdesign och differentierad undervisning. I en ny bok ger specialpedagogen och föreläsaren Helena Wallberg handfasta tips på hur lektionsdesign kan se ut i praktiken. Special Nest har intervjuat henne.

För tre år sedan släppte gymnasieläraren och specialpedagogen Helena Wallberg boken Lektionsdesign – en handbok och introducerade då begreppet lektionsdesign. Sedan dess har hon varit ute i skolor och utbildat i arbetssättet. I samband med detta föddes idén till hennes kommande bok Lektionsdesign i praktiken – före, under och efter lektionen, som publiceras den 23 januari. ­­– Pedagoger som jag har träffat har efterfrågat en konkret bok som fördjupar sig i hur man jobbar me

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons