Nästa artikel

Antalet personer som har LSS-insatser fortsätter att öka, enligt statistik från Socialstyrelsen.

Statistik från Socialstyrelsen visar att antalet personer som har daglig verksamhet, plats på vuxenboende eller personlig assistans fortsätter att öka.

Totalt hade 69 500 personer insatser enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade den 1 oktober 2015. Tillsammans fick dessa personer drygt 117 000 insatser, vilket är nästan 3 000 fler än 2014.

Den största insatsen enligt LSS är daglig verksamhet som står för 30 procent av insatserna.

Det finns stora skillnader mellan länen när det gäller andelen personer med beslut om insatser enligt LSS. Stockholms län hade de lägsta andelarna – 0,6 procent, medan Västerbottens län hade den högsta andelen motsvarande nästan 1 procent. För hela Sverige var motsvarande andel 0,7 procent.

Annons