Nästa artikel

  • Genrebild. Pojken på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

Premium Tusentals barn i Sverige är placerade på exempelvis familjehem och HVB-hem, och bland dessa unga är diagnoser som autism och adhd vanliga. Organisationen Knas Hemma arbetar med att sprida kunskap om och förbättra tillvaron för samhällsplacerade barn. Special Nest har intervjuat Jennie Persson Thörnqvist, projektledare och ambassadör för Knas Hemma.

Enligt statistik från Socialstyrelsen var ungefär 26 000 barn och ungdomar samhällsplacerade under 2021, med familjehem och hem för vård och boende (HVB) som de vanligaste placeringsformerna med 18 700 barn respektive 6000 barn. Bland dessa barn är neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autism inte ovanliga, vilket Special Nest har skrivit om bland annat här. Trots att många barn är samhällsplacerade i Sverige är detta en grupp som sällan får utrymme i den offentliga debatten. D

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Politik
Annons