Nästa artikel

Coronapandemin har lett till att en uppsjö av utbildningar och konferenser har ställts in runt om i landet. Nu finns dock allt fler onlinekurser som möjliggör för individen att på egen hand och distans tillgodogöra sig kunskap på ett förhållandevis enkelt och flexibelt sätt. Special Nest tipsar här om några onlinekurser med npf-inriktning.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Fyra Special Nest-artiklar om olika onlinekurser med fokus på npf:

"Ny onlinekurs om adhd på jobbet": En artikel om webbkursen "Adhd i arbetslivet" riktad till SIUS-konsulenter, arbetscoacher eller andra som ska hjälpa personer med adhd att få eller behålla ett jobb.

"Nytt studiematerial om npf ska öka förståelsen för eleverna": Detta är ett reportage om Specialpedagogiska skolmyndighetens digitala studiepaket NPF. Det riktar sig till all personal inom skolan som vill kompetensutveckla sig rörande neuropsykiatriska diagnoser och innehåller bland annat avsnitt om pedagogiska strategier, tillgänglig lärmiljö och problemskapande situationer.

"Onlinekurs om npf ger inifrånperspektiv": Här berättar vi om bokförlaget Natur & Kulturs onlinekurser som vänder sig till vetgiriga pedagoger med ont om tid. Kurserna är baserade på tidigare utgiven litteratur, däribland boken Autism och Adhd i skolan – handbok i tydliggörande pedagogik.

"Ny medlemsklubb ska stärka föräldrar till barn med adhd": I denna artikel har vi intervjuat Jill Nyqvist och Ulrika Gill som tillsammans har startat medlemsklubben Funka med adhd – Vänner, avsedd för föräldrar till barn som har diagnosen. Tanken är att klubben bland annat ska fungera som ett stöd i en utmanande tillvaro och ge deltagarna strategier som kan underlätta vardagen.

Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons