Nästa artikel

Det tidigare nätverket NSPH, som jobbar för ökad kunskap i samhället om psykisk ohälsa, blir nu en ideell idéburen organisation som står på egna ben. Här finns patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området representerade.

Under snart tio år har NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, fungerat som ett nätverk för sina tolv medlemsorganisationer. Men nu ändrar nätverket form och blir i stället en ideell idéburen organisation som inte längre har Riksförbundet Attention som medlemsförvaltare.

En ny styrelse, där varje medlemsorganisation är representerad av en ledamot, har valts och ska sitta fram till årsmötet våren 2017. Orförande är Anki Sandberg, Attentions orförande och tidigare samordnare för NSPH.

– Det blir inga dramatiska förändringar. NSPH:s arbete för delaktighet och inflytande inom det psykiatriska området fortsätter, säger hon i ett pressmeddelande.

NSPH arbetar för att öka inflytandet för patienter, brukare och anhöriga, och har bland annat tagit fram flera olika utbildningsmaterial. 

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons