Nästa artikel

När antidiskrimineringsprojektet Din Rätt nu går in i sin slutfas ska en webbportal byggas för sprida lärdomar som har kommit fram längs vägen. På så vis kommer projektet leva vidare på nätet som ett stöd för den som känner sig diskriminerad på grund av psykisk ohälsa.

Sedan över två år tillbaka har nätverket NSPH, nationell samverkan för psykisk hälsa, drivit projektet Din Rätt. Syftet är att uppmärksamma och stoppa diskriminering på grund av psykisk ohälsa.

En del av projektet har varit att erbjuda kostnadfri rådgivning kring diskriminering. Behovet har varit stort och NSPH har blivit kontaktade i över 400 ärenden via telefon, mejl och brev. De vanligast förekommande frågorna har rört socialtjänst och psykiatri.

Tiden som är kvar av projektet, fram till sista juli 2017, kommer en stor del av resurserna läggas på den nya webbportalen för att materialet ska kunna leva kvar där långsiktigt. På grund av detta kommer rådgivningens telefontider att krympa till enbart måndagar. Men den kommer inte att avvecklas helt förrän webbportalen är lanserad. 

Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons