Nästa artikel

  • "När kamratstödjaren arbetar i en verksamhet påverkas även anställdas attityder till patienternas/brukarnas möjligheter till återhämtning. Personalen vågar även prata mer öppet om egna erfarenheter av psykisk ohälsa", säger Kjell Boström, projektledare för Peer Support.

  • "När kamratstödjaren arbetar i en verksamhet påverkas även anställdas attityder till patienternas/brukarnas möjligheter till återhämtning. Personalen vågar även prata mer öppet om egna erfarenheter av psykisk ohälsa", säger Kjell Boström, projektledare för Peer support.

Premium Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) arbetar med att introducera en ny yrkesroll i Sverige: Peer support, eller professionell kamratstödjare. ”Detta har prövats under flera år i länder som USA, Holland och England med framgång”, säger Kjell Broström, projektledare för Peer Support, till Special Nest.

NSPH samlar sedan 2007 patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. I projektet Peer Support – Personlig Egenerfaren Resurs utvecklas och etableras förutsättningarna för så kallade professionella kamratstödjare, vilket är en ny yrkesroll inom svensk sjuk- och hälsovård. Peer support innebär att personer utbildas till att stödja andra i deras tillfrisknande. Huvudtanken är att man i mötet med patienten använder och utgår ifrån egen erfarenhet a

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons