Caroline Andersson

Politik
Just nu utreder Socialstyrelsen förutsättningarna för ett nytt nationellt kompetenscentrum om intellektuell funktionsnedsättning och autism. Bakgrunden...
Liv & Hem
Bland personer som har adhd och autism är arbetslösheten klart högre än inom den övriga befolkningen. Många med npf har mött negativa attityder...
Annons
Metoder
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) arbetar med att introducera en ny yrkesroll i Sverige: Peer support, eller professionell kamratstödjare....