Nästa artikel

  • "Det här är den första domen som fastslår att den här typen av agerande från en skola är diskriminering", säger Julia DeMarinis Giddings på DO om domen mot Runstyckets skola.

Premium Skolan diskriminerade den då sjuårige pojken, som har högfungerande autism, när de försökte få honom att välja en annan skola. Det blev utfallet av en ny dom i Malmö tingsrätt. Skolan frias dock från diskriminering i form av bristande tillgänglighet. "Vi tycker att det är viktigt att domstolen konstaterat att det här är diskriminering", säger Julia DeMarinis Giddings, processförare på Diskrimineringsombudsmannen, till Special Nest.

Pojken, född 2009, har gått både förskola och förskoleklass på Runstycket i Husie. Han har högfungerande autism och behov av stöd. Inför att pojken skulle börja första klass i Runstyckets skola, 2016, blev skolan och föräldrarna oense. Historierna om vad som hände går isär, men det blossade upp en konflikt som slutade med att föräldrarna höll sin son hemma. Senare bytte han skola. Föräldrarna anmälde skolan till Diskrimineringsombudsmannen, DO. De utredde vad som hänt, och

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Lagstöd
Annons