Nästa artikel

  • "Vi kan komma väldigt långt med hjälp av engagemang, samarbete, innovativt tänkande och sociala medier", säger Lisa Edvinsson, grundare av lekgruppen Tillsammans. 

  • Lisa Edvinsson och Jill Dahlström från lekgruppen Tillsammans.

  • Bild från lekgruppen sommaren 2017.

Redskapsgymnastik, båtfärd och korvgrillning. Lekgruppen Tillsammans arrangerar fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med npf. Special Nest ringde upp grundaren Lisa Edvinsson.

– Jag vill öppna dörrar. Det har blivit mitt livsuppdrag sedan jag fick min äldste son. Han föddes 2012 och har autistiskt syndrom och språkstörning. Jag gör det här för att nå så många barn och familjer med npf som möjligt. För att de ska få ett bättre liv och ett bättre bemötande, säger Lisa Edvinsson om sitt beslut att starta lekgruppen Tillsammans, som ordnar fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med npf i åldersgruppen 1-18 år i Sverige.

 

”Noga med vilka vi släpper in”
Tillsammans är inte bara namnet på den ideella sammanslutningen, utan också ett nyckelord för själva arbetet. Administratörer runt om i landet (föräldrar till barn med npf) fixar lokala träffar genom att skapa gruppevenemang. Facebook är den huvudsakliga kontaktkanalen, liksom en hemsida. Innan nya medlemmar läggs till i de slutna grupperna på Facebook besvaras ett meddelande om varför man söker medlemskap. Ingen säkerställd diagnos krävs. Ett behov som kännetecknar problematiken är oftast tillräckligt för att få vara med. Det finns både en nationell huvudgrupp och lokala grupper med olika geografisk spridning.     

– Vi är med andra ord noga med vilka vi släpper in. Föräldrarna ska känna att det finns ett forum som är för dem och deras familjer. Via hemsidan kan ändå alla få inblick i vår verksamhet. Tillsammans koncept bygger på att det finns föräldrar ute i Sverige som vill anordna träffar med sina barn och träffa andra barn och anhöriga. Sedan kan aktiviteterna se väldigt olika ut, eftersom behoven hos barnen är så olika. Det blir mycket learning by doing. Men man måste förstås tänka på alla grundläggande aspekter som är viktiga för barn med npf-diagnos, som tydlighet, bildstöd, struktur, ljudnivå samt ett tålmodigt och vänligt bemötande.

 

Fantasin sätter gränser
Lisa Edvinsson själv anordnar främst träffar i Värmland och Dalsland. Lämpligt antal barn på träffarna beror helt på typen av aktivitet. Minst en förälder (eller mor/farförälder) per barn är alltid med och syskonen är välkomna. Under sommaren har redskapsgymnastik, korvgrillning, båtfärd, bad och midsommarfirande stått på programmet.

– När vi är inomhus så får man tänka på att inte ha för många barn som deltar samtidigt. När vi är utomhus bli det inte alls samma ljudvolym och fler kan delta. När det är vår och sommar hålls därför mer träffar utomhus. Till hösten kommer vi att anordna robotprogrammering tack vare vårt samarbete med Attention Karlstad Värmland, och då blir det verkligen till att träna samarbete, turtagning och problemlösning.  Man kommer att ges chansen att jobba tillsammans, två och två, i liten grupp eller enskilt.

Lekträffarna kan ha olika syften och det är bara fantasin som sätter gränser. Det viktiga är att det sker på barnens villkor.

– Föräldrarna bjuds in till en lekträff via Facebook och får ta ställning till om aktiviteten passar barnet eller inte. Att bada kan betyda alltifrån att plaska vid strandkanten, doppa fötterna till att dyka. Och om något barn bara vill hoppa hopprep när vi har redskapsgymnastik, så är det helt okej. Det finns inga krav på det sättet, man behöver inte anpassa sig till en mall.

 

”Viktigt att testa”
Men hur funkar det med till exempel ett utåtagerande barn med adhd och ett reserverat barn med autistiskt syndrom tillsammans på samma träff? Kanske jättebra. Kanske inte alls. Lisa Edvinsson menar att ingen kan ha facit på förhand. Man måste våga prova och lära sig av sina erfarenheter.

– Du kan ju alltid avbryta som förälder om det inte fungerar. Men jag tänker att det är viktigt att testa, för ibland vet man kanske inte vad som passar sitt barn och inte. Kanske upptäcker man styrkor och förmågor som man inte varit medveten om förut. Det blir som en prova på-aktivitet.

Tillsammans grundades 2015 och bara några dagar efter starten uppnåddes 60 medlemmar.

– Jag minns att jag tyckte att det var många medlemmar då, och att det var häftigt. Nu är vi över 2000 medlemmar och medlemsantalet stiger varje dag, säger Lisa Edvinsson och tillägger:

– Ändå känner jag verkligen att Tillsammans fortfarande bara är ett embryo.  Med allt fler kontakter och utökade nätverk så får man mer och mer idéer. Vi tar ett steg i taget.

 

"Starka tillsammans"
Lekgruppen Tillsammans lanserade 2017 sin hemsida med stöd av Attention Värmland/Karlstad, där Lisa Edvinsson sitter som barn- och ungdomsansvarig ledamot. Hon har också börjat arbeta som lärare igen, på Kronoparksskolan, efter sin mammaledighet. Genom sina olika roller kan hon sprida kunskapen om Tillsammans på flera olika sätt. Hon delar numera ansvaret som huvudadministratör med Jill Dahlström, som verkar i Stockholm.

–  I lekgruppen är vi i nuläget cirka 30 administratörer, och vi behöver många fler eldsjälar som vill vara med och anordna träffar. Behovet är uppenbarligen stort, och det skapas något väldigt fint och speciellt på dessa lekträffar. Även om man kanske aldrig har setts förut så är det som om man redan förstår varandra på något sätt. Man växer tillsammans i mötet med den andra, och får många nya erfarenheter. Jag har gått från att 2014 känna mig ensam i att inte veta vad jag ska göra för att hjälpa min pojke, till att ha fått ett enormt stort kontaktnät. Oavsett om jag åker till Norrland, Skåne eller Stockholm så finns det människor som jag kan kontakta tack vare de trådar som spinns i Tillsammans. Det är det vi ska arbeta mot, att bli starka tillsammans. Vi kan komma väldigt långt med hjälp av engagemang, samarbete, innovativt tänkande och sociala medier.

Kategorier: 
Aktiviteter
Annons