Nästa artikel

Är du mellan 10 och 17 år och har idéer om hur vårdpersonalen kan lyssna bättre på barn och unga med npf-diagnoser? I sådana fall bör du ansöka om deltagande i en fokusgrupp som anordnas av Riksförbundet Attention.

Fokusgruppen, som arrangeras inom projektet Barns Röst, träffas i Stockholm två gånger per termin och vänder sig till ungdomar som har npf-diagnoser. Läs mer om och anmäl dig till gruppen på Attentions webbplats.

 

 

 

Kategorier: 
Aktiviteter
Annons