Nästa artikel

Kanske är du mellan 10-16 år och har lust att medverka i ett magasin riktat till barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?

Det är riksförbundet Attention som producerar och står bakom tidningen. Organisationen söker därför både personer som vill bli intervjuade till artiklarna och personer som, med hjälp av Attention, kan skriva reportage i egenskap av ungdomsreportrar. Tidningen produceras inom ramarna för det treåriga projektet Barns röst, som arbetar för att ungdomar med npf ska känna ökad delaktighet och större inflytande över sin egen vård och omsorg.

Kategorier: 
Aktiviteter
Annons