Nästa artikel

Attention gör just nu en enkät om hur föräldrar till barn med NPF upplever sina barns skolgång.

Har du ett eller flera barn med en NPF-diagnos? Då kan du vara med i Riksförbundet Attentions stora enkät. Syftet med enkäten är att ge Attention kunskap om hur föräldrar upplever att barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen. Resultatet kommer att presenteras i Attentions medlemstidning, på konferenser, möten och på hemsidan.

Enkäten är också en del av skolkampanjen ”Eleven är inte problemet”. Alla svar hanteras anonymt.

Sista svarsdag är den 18 oktober.

Kategorier: 
Skola
Annons