Nästa artikel

Du som är mellan 18 och 35 år och har ett syskon med funktionsnedsättningar kan nu hjälpa Uppsala Universitet med en studie.

"På senare år har mer fokus lagts på hur syskon till personer med funktionsnedsättningar mår och upplever det är att vara syskon till någon med funktionsnedsättning, men mer forskning inom området behövs för att få en större förståelse för hur dessa syskon på bästa sätt kan få stöd utifrån sin situation och sina behov."

Så skriver personerna bakom studien vid Uppsala Universitet. Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur syskon till personer med funktionsnedsättningar upplever sin syskonrelation och hur de mår.

För att vara med i studien ska man vara mellan 18 och 35 år och ha minst ett syskon med funktionsnedsättningar. Man behöver också lägga 20 minuter på att fylla i en enkät. Resultat kommer sammanställas i tabeller och inga svar kommer inte att redovisas enskilt. Deltagandet är frivilligt och anonymt.

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons