Nästa artikel

  • Genrebild. Personen på bilden har ingen koppling till innehållet i artikeln.

  • Fredrik Malmberg är generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten.

  • Martin Karlberg är skolforskare vid Uppsala universitet.

  • Utbildningsminister Anna Ekström (S).

Premium Regeringen föreslår att elever med problematisk frånvaro ska kunna erbjudas distansundervisning. ”Detta kan minska kunskapsluckorna som har uppstått av frånvaron och göra det enklare för eleven att senare återvända till skolan”, säger skolforskaren Martin Karlberg till Special Nest.

I slutet på februari i år meddelades att regeringen, med utbildningsministern Anna Ekström (S) i framkant, vill ändra skollagen så att även elever med problematisk skolfrånvaro, ibland benämnda hemmasittare, ska kunna få distansundervisning. Som namnet antyder rör sig detta om en undervisning som sker via kommunikationsteknik och där lärare och elever är åtskilda i både tid och rum. Av lagrådsremissen framgår att distansundervisning ska få användas som särskilt stöd för ele

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons