Nästa artikel

  • Mia Bungsmuhr Cox håller sommartal för sina elever och personal på Askebyskolan.

Premium Det behövs mer anpassningar i skolmiljön, tydligare ledarskap i klassrummet, bättre kunskap hos pedagogerna om hur man anpassar undervisningen efter individen men också en rak dialog med vårdnadshavare för att skapa framgång för eleverna menar Mia Bunghsmuhr Cox, rektor på Askebyskolan i Rinkeby.

Idag är målet i styrdokumenten det inkluderande klassrumsklimatet där även elever med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter till undervisning. Det har medfört ett tuffare och mer arbetsamt klimat för lärare idag. Det ställer högre krav på rektor som organisatör men även på lärare att ha kunskap och kompetens för att klara av att leda alla elever i klassrummet. Mia Bunghsmuhr Cox är nytillträdd rektor på Askebyskolan sedan juni 2015. Mia har en bakgrund som lärare på

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons