Nästa artikel

Den 23–24 oktober pågår Dysleximässan i Göteborg. Där presenteras möjligheter för personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och räknesvårigheter/dyskalkyli.

På fredag, den 23 oktober, och lördag, den 24 oktober, går Dysleximässan av stapel i Göteborg. Där finns chans att lära sig mer om läs-, skriv- och räknesvårigheter, hur det är att leva med och vad man kan göra åt det. 50 utställare visar och berättar om teknik, metoder, material, läromedel och utbildningar. Ett 40-tal föreläsare finns också på plats för att informera och inspirera. Bland flera andra finns följande föreläsningar att ta del av:

  • Appar och lärverktyg – logopeden Johanna Kristensson (Logopeden i skolan)
  • Vikten av tidiga insatser – läsforskaren Ulrika Wolf (Göteborgs universitet)
  • Dyslexi och engelska - svårigheter och möjligheter – pedagogen Malin Holmberg (författaren till undervisningsmaterialet Help Start)
  • Tillgänglighet och appar – forskning möter praktiken – specialpedagog Gunilla Almgren Bäck och lektor Idor Svenson om 
  • Övriga föreläsningar handlar bland annat om pedogogik, läromedel, och alternativa verktyg.

Dysleximässan arrangeras av Dyslexiförbundet FMLS i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), ABF och Göteborg stad. 

Inträde: 200 kr för en eller två dagar. Barn under 18 år går in gratis.

Annons