Nästa artikel

Forskning visar entydigt att det finns ett starkt dubbelriktat samband mellan studieresultat och hälsa. Goda resultat leder till bättre hälsa samtidigt som god hälsa ger bättre förutsättningar att nå kunskapsmålen. Special Nest har bjudit in Anna Bengtsson en av författarna till boken EHM – Elevhälsomötet- en främjande förebyggande och lärande modell. I denna föreläsning ger Anna Bengtsson en introduktion vad man skall tänka på när man organiserar skolans elevhälsoarbete.

När: Torsdagen den 22:e oktober, klockan 19.00 ca 60 minuter inklusive frågestund

Hur: Via mötesplattformen Zoom. Gratis för Special Nest prenumeranter. Icke prenumeranter: 150 kr.

För vem: Föreläsningen riktar sig till grundskolepersonal men alla med intresse är välkomna.

Anmälan som prenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse, samt vilken mejl du har som inloggning till Special Nest så skickar vi en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Anmälan som ickeprenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse och skriv att du önskar deltar som icke-prenumerant så skickar vi swishnummer/postgironummer samt en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Obs! Anmäl dig så snart som möjligt då platserna är begränsade. Sista anmälningsdag onsdagen den 21:a oktober.

Annons