Nästa artikel

Det är vanligt att personal inom olika samhällsfunktioner exempelvis skola, fritidshem, familjehem, HVB-hem, personal inom socialtjänsten, träffar barn och ungdomar som mår dåligt av olika anledningar. Psykolog, författare och utbildare Agnes Mellstrand har stor erfarenhet att arbeta med professionell handledning och utbildning för dessa yrkesgrupper. Utifrån hennes kunskaper och erfarenheter har nu Agnes Mellstrand skrivit boken Psykiatri för icke-psykiatriker. Boken Psykiatri för icke-psykiatriker vänder sig till alla som i sin profession eller i sin vardag möter människor med ett psykiskt lidande. Här får du konkreta råd kring hur du kan bli tryggare i ditt bemötande. Special Nest har bjudit in Agnes Mellstrand för att berätta mer om sina erfarenheter och vad man kan tänka på när man möter barn och ungdomar med psykiskt lidande.

När: Onsdagen den 26 oktober kl 19.00-20.00

Hur: Via mötesplattformen Zoom

Gratis för Special Nest prenumeranter. Icke prenumeranter: 150 kr.

För vem: Detta är en föreläsning som riktar sig till alla som möter barn- och ungdomar inom olika samhällstjänster. Alla som är intresserade är välkomna att delta.

Anmälan som prenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse, samt vilken mejl du har som inloggning till Special Nest så skickar vi en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Anmälan som ickeprenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse och skriv att du önskar deltar som icke-prenumerant så skickar vi swishnummer/postgironummer samt en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Obs! Anmäl dig så snart som möjligt då platserna är begränsade. Sista anmälningsdag är tisdagen den 25 oktober 2022.

Annons